SAVE ENVIRONMENT

WITH A BETTER CHOICE

  • Highest PURITY / ĐỘ THUẦN KHIẾT Cao nhất

  • Best PERFORMANCE / HIỆU SUẤT tốt nhất

  • Best BRAND since 1885 / THƯƠNG HIỆU hàng đầu kể từ năm1885

  • Made in USA

Indochine Partners Co., Ltd. (IP) is a part of Korea Petroleum Group, listed in the Korea KOSPI stock market. Since 2010, IP has been working with Honeywell to promote Genetron Refrigerants in Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar. Currently, IP is the sole distributor of Honeywell Genetron refrigerants in Vietnam. IP commits all the products distributed by us are genuine products from Honeywell and include Certificate Of Origin (COA) and Certificate Of Analysis (COA).

​Công ty TNHH Indochine Partners (IP) là một phần của Tập đoàn Dầu khí Hàn Quốc, được liệt kê trên thị trường chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc. Từ năm 2010, IP đã hợp tác với Honeywell để quảng bá Môi chất lạnh Genetron tại Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar. Hiện tại, IP là nhà phân phối độc quyền Môi chất lạnh Honeywell Genetron tại Việt Nam. IP cam kết tất cả các sản phẩm do chúng tôi phân phối là sản phẩm chính hãng của Honeywell và bao gồm Giấy chứng nhận Xuất xứ (COA) và Giấy chứng nhận Phân tích (COA).

FEATURED PRODUCTS

Genetron® 134a HFC

Genetron® 407C HFC

Genetron® 507 HFC

Genetron® 404A HFC

Genetron® 410A

Genetron® Solstice yf

Genetron® Performax LT

Genetron® N40

For more updated information, please visit Honeywell Website

INDOCHINE PARTNERS CO., LTD.

143-145-147 Nguyen Du Street, Benh Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: +84 28 3823 7244 Email: Contact@indochine-partners.